Maandelijkse archieven: mei 2018

Afschermen woonadres in handelsregister op verzoek mogelijk

Geplaatst op: 28-05-2018

Wie zich als btw-ondernemer met een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap, vof) bij de Kamer van Koophandel inschrijft, moet er rekening mee houden dat zowel het bezoekadres van zijn bedrijf en zijn woonadres in de openbare registers worden ingeschreven. In de Tweede Kamer werden met het oog op de privacy vragen gesteld over mogelijk risico... Lees verder

Uw kinderen zijn gebaat bij een voogdijregeling

Geplaatst op: 28-05-2018

Uw kinderen zijn belangrijk. Daarom denkt u als ouders na over de toekomst van uw kinderen. Maar wat als die toekomst anders loopt dan u hoopt en verwacht. De wet zegt dat elk kind onder de 18 jaar juridisch niet voor zichzelf mag en kan zorgen. Dat betekent dat iedere minderjarige onder gezag moet staan.... Lees verder

Bij onteigening gepacht perceel alleen op wet gebaseerde vergoeding voor pachter

Geplaatst op: 21-05-2018

Bij onteigening van verpachte grond komt er een einde aan het pachtrecht. Het pachtrecht vervalt met inschrijving van het onteigeningsvonnis in het Kadaster. De verpachter heeft recht op vergoeding van de werkelijke waarde van de grond. Heeft de pachter ook recht op vergoeding?De Hoge Raad boog zich in een cassatieprocedure over de vraag of de pachter... Lees verder