Maandelijkse archieven: september 2019

Veranderingen voor goede doelen op komst

Geplaatst op: 16-09-2019

Er zijn voor 2021 fiscale veranderingen voor goede doelen op komst. De verwachting is dat contante giften niet langer aftrekbaar zullen zijn en dat ook de automatische status van algemeen nut beogende instelling (anbi) voor overheidsinstellingen gaat veranderen. Daarnaast worden er nog andere maatregelen voorbereid.Giften moeten vanaf 2021 met schriftelijke stukken kunnen worden onderbouwd. Dat... Lees verder

Ver voor huwelijk afgesloten huwelijkse voorwaarden zijn geldig

Geplaatst op: 09-09-2019

Er is een interessante juridische discussie gaande voor de rechter. Huwelijkse voorwaarden die voorafgaand aan een huwelijk worden afgesloten treden in werking op de dag van huwelijksvoltrekking. Wat nu als de huwelijkse voorwaarden op dat moment nog niet zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister? Het discussiepunt wordt helemaal duidelijk in een recente zaak over huwelijkse voorwaarden... Lees verder

Bijstand terugbetalen na overlijden langstlevende ouder

Geplaatst op: 09-09-2019

Als een bijstandsuitkering niet zou zijn verleend als de uitkeringsgerechtigde eerder over naderhand beschikbaar gekomen middelen had kunnen beschikken, kan de uitkering worden teruggevorderd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als na het overlijden van de eerste ouder het vruchtgebruik van diens nalatenschap is gelegateerd aan diens partner. Als die langstlevende partner na verloop van... Lees verder