Maandelijkse archieven: oktober 2019

Geen erfbelasting over nabetalingen kindgebonden budget

Geplaatst op: 21-10-2019

Op initiatief van Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD) is vorige week een wetsvoorstel over het kindgebonden budget gewijzigd. Aanspraken op nabetalingen van het kindgebonden budget over de jaren 2013 tot en met 2017 zijn hierdoor vrijgesteld van erfbelasting.Mensen die kinderbijslag ontvangen kunnen soms ook aanspraak maken op kindgebonden budget. Dit is... Lees verder

Wettelijk bewijsvermoeden voldoende voor aansprakelijkheid mede-beleidsbepaler

Geplaatst op: 14-10-2019

De aansprakelijkheid van een rechtspersoon die bestuurder is van een andere rechtspersoon rust ook hoofdelijk op een ieder die ten tijde van het ontstaan van die aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. Het is echter niet altijd even duidelijk in welke gevallen een persoon kwalificeert als een (mede-) beleidsbepaler. Daarnaast is het – zeker... Lees verder

Tegenstrijdig belang bij handelen op grond van algemene volmacht of levenstestament

Geplaatst op: 14-10-2019

In een levenstestament of algemene volmacht kunt u vastleggen welke personen u mogen vertegenwoordigen en uw belangen mogen behartigen, met name voor als u dat zelf niet meer kunt. Het kan daarbij voorkomen dat degene die u als gevolmachtigde hebt aangewezen handelingen gaat verrichten waarbij hij of zij zelf betrokken is als wederpartij. Bijvoorbeeld: uw... Lees verder