Maandelijkse archieven: november 2020

Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

Geplaatst op: 30-11-2020

(Bron: KNB) Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen. Het beroep op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief moet uit de notariële akte blijken. Notarissen hechten een... Lees verder

Aandacht voor rol executeur bij erfenis

Geplaatst op: 30-11-2020

In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de erfenis. De keuzes die daarin gemaakt worden zij niet altijd even doordacht. In veel testamenten wordt er voor gekozen om een van de kinderen als executeur te benoemen. Dat loopt niet altijd... Lees verder

Dwangakkoord buiten faillissement wordt snel mogelijk

Geplaatst op: 23-11-2020

De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op die manier kan een bedrijf worden geherstructureerd.Met de nieuwe wet beoogt het parlement dat ondernemingen die wel rendabel zijn surseance van betaling of faillissement kunnen ontlopen. Het wordt voor deze bedrijven mogelijk om... Lees verder