Maandelijkse archieven: augustus 2021

Onderscheid ANBI’s in het UBO-register

Geplaatst op: 30-08-2021

(Bron KNB) Bij raadpleging van het UBO-register kan binnenkort onderscheid worden gemaakt tussen bestuurders van ANBI’s en bestuurders van andere entiteiten. Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën laten weten. Enkele Kamerleden hebben aangedrongen op een duidelijk onderscheid tussen statutair aangewezen personen van een ANBI (algemeen nut beogende instelling) en bestuurders van een vennootschap die... Lees verder

Lening van eigen bv als onderdeel van aandelenverkoop

Geplaatst op: 23-08-2021

Wie als directeur-grootaandeelhouder in privé geld leent van zijn of haar eigen bv loopt de kans op speciale aandacht van de fiscus. Zo ook een ondernemer die een flink bedrag van zijn bv heeft geleend en vervolgens zijn aandelenbelang aan een derde verkoopt, waarbij de koper de schuld van de ondernemer aan de bv overneemt.... Lees verder

Weigerachtige erfgenaam kan afwikkeling nalatenschap niet verhinderen

Geplaatst op: 09-08-2021

Bij beneficiair aanvaarde erfenissen komt het regelmatig voor dat een van de erfgenamen uiteindelijk geen medewerking verleent aan de vereffening. Na beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap door een of meer erfgenamen moet de erfenis als uitgangspunt worden vereffend. Alle erfgenamen zijn samen vereffenaar. Zij moeten de regels van de lichte vereffening volgen. In de lichte... Lees verder