Maandelijkse archieven: oktober 2021

Onbeheerde nalatenschappen vervallen uiteindelijk aan de Staat

Geplaatst op: 25-10-2021

Als iemand overlijdt komt het soms voor dat er niemand bekend is die de uitvaart wil verzorgen of de afwikkeling van de nalatenschap op zich wil nemen. Dit kan komen omdat er geen erfgenamen (lijken) te zijn of omdat de erfgenamen de nalatenschap niet willen aanvaarden. Wat gebeurt er dan in zo’n situatie? Meestal is... Lees verder

Hypotheekrente niet aftrekbaar na scheiding

Geplaatst op: 25-10-2021

Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem blijkt dat er na een echtscheiding problemen kunnen ontstaan qua aftrekbaarheid van hypotheekrente. Sommige echtparen trouwen eerst in gemeenschap van goederen en sluiten later – tijdens huwelijk – huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Vanaf dat moment is er een scheiding tussen bezit en schuld... Lees verder

Modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s beschikbaar

Geplaatst op: 18-10-2021

(Bron KNB) Wat zijn de verplichtingen van eigenaars/gebruikers van een kleine Vereniging van Eigenaars? Wie is aansprakelijk voor schade en hinder en welke kosten komen voor wiens rekening? Antwoorden hierop staan in het nieuwe modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s. Het modelreglement is bedoeld voor splitsingen bestaande uit 2 tot 5 appartementsrechten. Bij het opstellen van... Lees verder