Maandelijkse archieven: december 2019

Ontbinding koopovereenkomst zonder ingebrekestelling

Geplaatst op: 09-12-2019

Het ondertekenen van een koopovereenkomst van een huis heeft soms vreemde gevolgen.Vaak bevat een koopovereenkomst dat de overeenkomst pas kan worden ontbonden na een ingebrekestelling. Dat kan leiden tot vervelende situaties voor koper en verkoper.Een sprekend voorbeeld van hoe het mis kan gaan is wanneer een koper via een sleutelverklaring al in de periode tussen... Lees verder

Beneficiaire aanvaarding en vereffening

Geplaatst op: 09-12-2019

Het komt regelmatig voor dat een nalatenschap een negatief saldo heeft. Dat wil zeggen dat er meer schulden zijn dan bezittingen. Ook komt het voor dat er twijfel of te weinig zekerheid bestaat over de omvang van een nalatenschap. In die gevallen kan een erfgenaam besluiten om de nalatenschap toch wel te aanvaarden. Dit wordt... Lees verder

Verkoop bedrijfsactiviteiten BV onrechtmatig tegenover schuldeisers

Geplaatst op: 02-12-2019

Schuldeisers hebben in het rechtsverkeer een sterke positie. Een BV kan niet ongestraft bedrijfsactiviteiten verkopen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat of zonder een reële voorziening te treffen of verhaalsmogelijkheden over te laten voor schuldeisers. Er zijn helaas voorbeelden te over. Bijvoorbeeld de BV die bedrijfsactiviteiten overdroeg omdat het bedrijf was veroordeeld tot het... Lees verder