Nieuws

Aanslag overdrachtsbelasting na uittreden vof-vennoot

Geplaatst op: 24-01-2022

Als een van de vennoten uit een vennootschap onder firma (vof) uittreedt en die vof bezit onroerend goed, draagt de uittredende vennoot impliciet ook zijn of haar deel van / belang in het onroerend goed bezit over. Daarover moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor de Belastingdienst is de akte van verdeling voor de overdracht van het... Lees verder

Praat op tijd over je levenseinde

Geplaatst op: 24-01-2022

(Bron KNB) De Patiëntenfederatie Nederland heeft een nieuwe, nog toegankelijkere versie gemaakt van de handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’. De brochure helpt de patiënt het gesprek aan te gaan over zorg in de laatste levensfase. De handreiking is bedoeld voor iedereen die met zijn of haar dokter wil of moet praten over het... Lees verder

Geen rekening en verantwoording verschuldigd over besteding van schenking

Geplaatst op: 17-01-2022

Soms richten mensen stichtingen met een bepaald doel op om iets te betekenen voor de maatschappij. De oprichter is dan soms ook enig bestuurder van de stichting. In zijn of haar testament wordt dan ook nogal eens bepaald dat er een substantieel deel van de nalatenschap (geldbedrag) wordt geschonken aan de stichting. Tot aan de... Lees verder