Maandelijkse archieven: mei 2022

Samenwerkingsovereenkomsten up to date houden voorkomt narigheid

Geplaatst op: 30-05-2022

Op het moment dat u samen met een of meer anderen een bedrijf voert of gaat voeren, is het erg handig om de afspraken die daarvoor gelden goed vast te leggen. Het is dan ook voor derden duidelijk hoe er met elkaar dient te worden omgegaan. Een samenwerkingsovereenkomst of een VOF (Vennootschap Onder Firma) contract... Lees verder

Oud testament niet toekomstbestendig

Geplaatst op: 30-05-2022

In de notarispraktijk komt het nog al eens voor dat mensen in het verleden een testament hebben gemaakt en daar helemaal niet meer aan denken. Het is nu eenmaal toen geregeld bij de notaris en men denkt dan dat daar verder niets meer aan hoeft te worden gedaan. Toch is het wel goed om uw... Lees verder

Erfenis verwerpen soms beter dan beneficiair aanvaarden

Geplaatst op: 23-05-2022

Niemand kan gedwongen worden om een erfenis te aanvaarden, maar minderjarigen kunnen wel gedwongen zijn om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Kiest u er voor om een nalatenschap te aanvaarden dan kan dat zuiver of beneficiair. Bij beneficiaire aanvaarding wordt u niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap, maar kunt u nog wel het risico... Lees verder