Nieuws

IT-systeem goedkope bank erkent volmacht notarieel levenstestament niet

Geplaatst op: 04-05-2020

In een levenstestament komt het vaak voor dat (een van) de ouders een volmacht aan een van hun kinderen verlenen voor uiteenlopende beslissingen inclusief bankzaken. Soms blijkt dat dan in de praktijk niet te werken. Gelukkig zijn dat uitzonderingen. Een voorbeeld daarvan is als ouders bepaalde bankzaken hebben lopen bij een bank die extreem lage... Lees verder

Algemene vergaderingen tijdelijk elektronisch mogelijk

Geplaatst op: 04-05-2020

De coronacrisis zorgde ook voor een probleem voor nv’s, bv’s, verenigingen en stichtingen die aan termijnen gebonden zijn voor het houden van algemene vergaderingen. Deze konden vanwege het verbod op samenkomsten niet tijdig worden georganiseerd. Een tijdelijke wet biedt uitkomst.Wettelijk is een fysieke algemene vergadering vereist, elektronisch stemmen is alleen toegestaan als de statuten daar... Lees verder

Levensexecuteur is er alleen voor belangen van volmachtgever

Geplaatst op: 27-04-2020

Het is niet meer dan logisch dat een levensexecuteur – iemand die in een levenstestament gevolmachtigde is om zaken voor de volmachtgever te behartigen – zich alleen richt op de belangen van de volmachtgever. Maar zo blijkt de praktijk weerbarstiger.Uit diverse rechtszaken blijkt dat levensexecuteurs hier en daar over de schreef gaan en onrechtmatige uitgaven... Lees verder