Nieuws

Uitkering levensverzekering ook voor onterfde kinderen

Geplaatst op: 18-04-2016

In de meeste testamenten is bepaald dat het nagelaten vermogen eerst toekomt aan de langstlevende partner. Kinderen krijgen dan een uitgestelde vordering, die opeisbaar wordt als de langstlevende partner overlijdt. Hoe zit dat dan bij onterfde kinderen? Een tot uitkering komende levensverzekering kan bij een onterving de boel aardig in de war schoppen.Rechtbank Noord-Holland boog... Lees verder

Grens hypotheekgarantie stabiel op € 245.000

Geplaatst op: 11-04-2016

(Bron NHG) De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op € 245.000. Hierover heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. In het licht van de gestegen huizenprijzen wordt de verlaging van de kostengrens per 1 juli naar €... Lees verder

Minder erfbelasting na afwaarderen schuld aan overleden ouder

Geplaatst op: 04-04-2016

Nalatenschappen kunnen ook schulden bevatten van een kind aan de overleden ouder(s). Er ontstaat daarbij nogal eens verschil van inzicht tussen de fiscus en de erfgenamen over de waardering van die schuld. Het laatste woord moet dan meestal door de rechter worden gesproken.Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak... Lees verder