Nieuws

Erfenis zuiver aanvaard bij ondoordachte handeling

Geplaatst op: 23-05-2016

Bent u erfgenaam en gedraagt u zich na een overlijden als erfgenaam, dan leid dat automatisch tot zuivere aanvaarding van de erfenis. Bij welke handelingen moet u zich daar van bewust zijn? De scheidslijn is flinterdun.Dat blijkt uit een zaak voor het Hof in Den Haag. Een erfgenaam had de aangifte voor erfbelasting gedaan en ook de... Lees verder

Recht van overpad niet altijd in akte

Geplaatst op: 23-05-2016

Wilt u weten of uw buren een recht van overpad hebben uw grond is? Bestaat dat recht, dan mogen zij een pad over uw grond gebruiken. Dat recht is echter niet altijd vastgelegd in een akte, maar hoe komt u daar achter?Als er een recht van overpad aan een perceel verbonden is, moeten verkoper en... Lees verder

Grote gevolgen voor misbruik van volmacht

Geplaatst op: 17-05-2016

Voor het geval u zelf bij leven uw eigen belangen niet meer zou kunnen behartigen, is de volmacht een mooi instrument. U geeft iemand die u vertrouwt volmacht om – zodra die situatie wordt vastgesteld – uw belangen te behartigen. Normaal gesproken gaat dat prima, soms wordt vertrouwen ernstig geschaad door misbruik. Bijvoorbeeld als diegene... Lees verder