Nieuws

BV van kind bevoordelen is gift aan kind

Geplaatst op: 02-05-2016

Een bedrijfspand huren van uw ouders tegen een lage prijs. Daar is niets vreemds aan. Ouders willen hun kinderen niet opzadelen met hoge lasten. Echter, de fiscus kijkt mee!Uiteindelijk – bij overlijden van een van de ouders – wordt de vraag relevant of er vanwege de lage huur sprake is van een gift aan het... Lees verder

Uitsluiting voor gift vooraf regelen

Geplaatst op: 02-05-2016

Van wie zijn de tijdens huwelijks ontvangen schenkingen? Dat is de voortdurend terugkerende vraag bij echtscheidingen. Zijn ze van beide partners of van het ontvangende kind? Met andere woorden, deelt uw partner er wel of niet in mee?  Bepalend is niet alleen of u op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen getrouwd was, maar ook of er... Lees verder

Vervaltermijn in testament niet altijd als zodanig beoordeeld

Geplaatst op: 25-04-2016

De wettelijke verdeling van de nalatenschap is uitgangspunt voor veel testamenten. In veel gevallen worden daar aanvullingen op gemaakt, bijvoorbeeld dat de vorderingen van de kinderen voor een deel opeisbaar zijn binnen een in het testament vastgestelde termijn na overlijden. Wat als die termijn wordt overschreden? Het Hof Den Haag leverde een duidelijke uitspraak.Het Hof... Lees verder