Nieuws

Vóór trouwdatum bepalen wat u wel en niet wilt delen

Geplaatst op: 21-03-2016

In Nederland wordt in verreweg de meeste gevallen in gemeenschap van goederen getrouwd. Dat wil zeggen dat alle bezittingen en schulden van de aanstaande echtgenoten gezamenlijk eigendom worden. Wilt u dit niet, dan kunt u het beste voordat u gaat trouwen huwelijkse voorwaarden laten opmaken bij de notaris.Waarom zou u huwelijkse voorwaarden laten opmaken? Daar... Lees verder

Aangifteplicht Vpb en OB soms ook voor vereniging en stichting

Geplaatst op: 14-03-2016

BV’s en NV’s zijn altijd verplicht om aangifte vennootschapsbelasting te doen. Voor stichtingen en verenigingen of vergelijkbare organisatie geldt dat alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) en/of omzetbelasting (OB) vereist is. Wanneer moet u als vereniging of stichting aangifte vennootschapsbelasting doen? Die verplichting heeft u als: u met een “organisatie van kapitaal en arbeid” (een onderneming)... Lees verder

Informatieplicht naar onterfde erfgenaam

Geplaatst op: 14-03-2016

Wie onterfd is kan wel zijn of haar legitieme portie opeisen. Doet u dat, dan heeft u recht op inzage in alle documenten die van belang zijn bij de berekening van de legitieme portie en op een afschrift van die documenten. Krijgt u te weinig informatie naar uw zin, dan kunt u daar de erfgenamen... Lees verder