Nieuwe alimentatieregels beperken alimentatieduur

Geplaatst op: 25-11-2019

De alimentatieregels veranderen per 1 januari 2020. Dan treedt er een nieuwe wet in werking waarin dat – ook voor geregistreerd partnerschap – geregeld wordt. De grondslag voor eventuele aanspraken op alimentatie blijft – onveranderd – lotsverbondenheid.Wat verandert er dan wel? De hoofdregel wordt dat de alimentatieplicht wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk, beperkt tot een maximum van vijf jaar. Er gelden wel enkele uitzonderingen op deze hoofdregel, namelijk voor echtscheidingen als een huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en als er in het huwelijk sprake is van kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar.

Een belangrijke blijver is de regel dat afspraken in huwelijkse voorwaarden over afzien van partneralimentatie (nihilbeding) ongeldig is. Blijvend is ook het einde aan de alimentatieplicht zodra de ontvanger van de alimentatie gaat samenleven als ware hij of zij getrouwd.

Wilt u meer weten over de juridische procedures, rechten en plichten bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.