Schenk- en erfbelasting 2019

Geplaatst op: 31-12-2018

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 650.913, voor kinderen € 20.616. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 54.246 (te gebruiken voor studie of eigen woning) of € 26.040 (vrije besteding).

In 2019 kan eenmalig € 102.010 belastingvrij geschonken worden (18-40 jaar), te besteden aan de woning van de ontvanger.
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.428 (jaarlijkse vrijstelling).

Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2019

Deel van de belaste verkrijging


Tariefgroep 1 (partners en kinderen)


Tariefgroep 1A (kleinkinderen)


Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)


zie ()


(tot € 124.727) 10%


(tot € 124.727) 18%


(tot € 124.727) 30%


Zie ()


(v.a. € 124.727) 20%


(v.a. € 124.727) 36%


(v.a. €124.727) 40%


Vrijstellingsbedragen erfbelasting


Partners


€ 650.913


Kinderen en kleinkinderen


€ 20.616


Zieke en gehandicapte kinderen


€ 61.840


Ouders


€ 48.821


Overige verkrijgers


€ 2.173


Vrijstellingsbedragen schenkbelasting


Kinderen


€ 5.428


Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)


€ 26.040


Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie of aankoop van een huis)


€ 54.246


Eenmalig 18-40 jaar


Overige verkrijgers


€ 102.010


€ 2.173


 

Bedrijfsopvolgingsregeling

 

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.060.298 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.084.851; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

 

Goede doelen

 

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

 

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.