Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Geplaatst op: 26-10-2020

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

In het UBO-register moeten alle uiteindelijk belanghebbenden (ultimate benificial owner) bij de rechtspersoon worden opgenomen,
Als er in het bestuur van een vereniging (zoals de lokale atletiek-, voetbal- of muziekvereniging) of stichting ( zoals zorginstelling, school of andere non-profit instellingen) geen natuurlijke persoon is die de feitelijke eigendom of zeggenschap heeft en daarmee uiteindelijk belanghebbende is, dan moet het hele statutair bestuur in het UBO-register worden geregistreerd. Daarmee is dan bij informatie-aanvragen inzichtelijk op basis waarvan iemand als UBO is ingeschreven en welk belang die persoon in de vereniging of stichting heeft. Als een bestuurder alleen vanwege zijn functie in het register staat zal dat uit het uittreksel blijken. Zijn of haar gegevens komen in dat geval overeen met die in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer weten over de registratieplicht in het UBO-register? Bel ons voor het maken van een afspraak.