Volmachtverlening in levenstestament niet altijd houdbaar

Geplaatst op: 27-03-2023

Wie een levenstestament opstelt, benoemt daarin een of meerdere kinderen of andere personen tot gevolmachtigde in het geval hij of zij niet meer wilsbekwaam is. De gevolmachtigde mag dan allerlei besluiten nemen, voor zover die in het levenstestament zijn vastgelegd. Soms blijkt echter dat een dergelijke benoeming door de rechter niet gevolgd wordt.

Zo was de situatie in een zaak waarin een bejaarde moeder die bij een notaris in een levenstestament heeft vastgelegd dat haar zoon en diens echtgenote gevolmachtigde zijn in de situatie dat zij zelf geen beslissingen meer kan nemen. Gelijktijdig met het levenstestament verkocht de vrouw haar huis aan haar zoon en zijn echtgenote voor een bedrag dat minder was dan de WOZ-waarde van het huis. De leveringsakte werd twee maande later gepasseerd.

Echter, in die hele periode dat de diverse akten werden opgesteld, was bij de moeder al de diagnose Alzheimer gesteld. De zoon en diens echtgenote waren daarvan op de hoogte, de andere kinderen niet.

Na de levering heeft de rechter op verzoek van de andere kinderen een professionele bewindvoerder en mentor over het vermogen van de moeder ingesteld. De bewindvoerder heeft vervolgens de zoon en diens echtgenote voor de rechter gedaagd om de koopovereenkomst te vernietigen vanwege misbruik van omstandigheden. De zoon en diens echtgenote eisen bij de rechter dat zij op basis van het levenstestament tot bewindvoerder/mentor worden benoemd.

Uitgangspunt bij benoeming van een bewindvoerder en mentor is dat de voorkeur wordt gevolgd van degene die het levenstestament heeft laten opmaken. Vanwege de diagnose Alzheimer kon de rechter niet worden overtuigd van de bekwaamheid van de moeder om de gevolgen van de door haar ondertekende volmacht voldoende te overzien. De zoon en zijn echtgenote hebben willens en wetens en zonder de andere kinderen te informeren, de woning van moeder gekocht. De rechter zag daarin tegenstrijdige belangen, reden om de zoon en diens echtgenote niet tot bewindvoerder te benomen. Het belang van de moeder is juist in deze situatie gebaat bij benoeming van een onafhankelijke bewindvoerder en mentor.

Wilt u meer weten over het opmaken van een levenstestament en het voorkomen van misbruik daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.