Nieuws

Voorzichtig met ontslagvergoeding in stamrecht-BV

Geplaatst op: 23-04-2018

In het verleden hebben veel werknemers een ontslagvergoeding meegekregen bij het min of meer gedwongen einde van hun dienstverband. Let op als u uw (aanvullend) pensioen hier uit moet betalen, maar het geld er niet meer is. Heeft u geld van de BV eerder besteed aan privézaken, dan kunt u uw pensioen niet meer aanvullen... Lees verder

Meestal geen kans voor vergoedingsrecht bij beëindiging samenwonen

Geplaatst op: 23-04-2018

Een afspraak die soms voorkomt in een samenlevingsovereenkomst is die waarbij – in geval de samenwoning anders dan door overlijden dan wel huwelijk tussen beide partners wordt verbroken – de ene partner de andere partner voor ieder samengewoond jaar een bedrag vergoedt. Is die afspraak in strijd met de goede zeden of toch wel geoorloofd?Met... Lees verder

Verder gebruik verkochte landbouwgrond door verkoper is nog geen pacht

Geplaatst op: 23-04-2018

Het komt tegenwoordig nogal eens voor dat een agrarisch ondernemer landbouwgrond verkoopt en met de koper afspreekt dat hij de grond mag blijven gebruiken tegen een vaste vergoeding per jaar. Met die afspraak is er echter nog geen sprake van een pachtovereenkomst.Bij de beoordeling of er sprake kan zijn van een pachtovereenkomst speelt de vraag... Lees verder