Maandelijkse archieven: januari 2020

Geen verplichte bijstand van notaris voor meeroudergezinnen

Geplaatst op: 06-01-2020

(Bron: KNB) Bijstand van de notaris wordt niet verplicht voor meerouderschapsovereenkomsten. Dat is de opvatting van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.Steeds meer kinderen groeien op in nieuwe gezinsvormen en hebben meer dan twee ouders die voor hen zorgen. Omdat er tot nu toe maar twee ouders het gezag konden hebben over een kind, was het... Lees verder

Wanneer een authentieke akte, wanneer een onderhandse akte?

Geplaatst op: 06-01-2020

Bij een bedrijfsovername komen verschillende overeenkomsten kijken. Voorbeelden zijn een koopovereenkomst, een geldleningsovereenkomst en een overeenkomst van borgtocht.Voor vele betrokkenen doet zich de vraag voor hoe deze overeenkomsten vast te leggen, in een onderhandse of een notariële akte. Partijen moeten daarbij zelf de keuze maken. Bij een onderhandse akte hebben alle partijen gelijke rechten en... Lees verder

Complex testament roept vragen op over wilsbekwaamheid

Geplaatst op: 06-01-2020

Ingrijpende wijzigingen van testamenten op latere leeftijd komen wel vaker voor. Bekend zijn voorbeelden van verzorgers die bij wijziging van testament tot erfgenaam worden benoemd. Soms is de wijziging complexer dan gedacht. Een voorbeeld daarvan is wijziging van erfgenaamschap naar een nieuw op te richten stichting, terwijl degene die het testament liet opmaken onder curatele... Lees verder