Maandelijkse archieven: augustus 2020

Melding pensioenrecht samenwoners bij pensioenfonds

Geplaatst op: 31-08-2020

Samenwoners leggen meestal in hun samenlevingscontract vast dat zij elkaar weer aanwijzen als pensioengerechtigde voor partnerpensioen. Daarvoor is nog wel een extra actie nodig: die afspraak daadwerkelijk aanmelden bij het pensioenfonds Als een van de partners zich niet aan deze afspraak houdt en vergeet de ander aan te melden bij zijn of haar pensioenfonds(en) of... Lees verder

Schenkingen bij onderbewindstelling streng gereguleerd

Geplaatst op: 31-08-2020

Dat ouders schenkingen doen aan hun kinderen is van alle tijden. Alle vrijheid binnen de grenzen van de wet. Als er sprake is van bewindvoering is alles anders. Bij terminale ziekte van een onder bewind gestelde langstlevende ouder is het duidelijk dat deze bij leven niet zoveel gebruik zal maken van zijn of haar financiële... Lees verder

Alert voor gemachtigden in levenstestament

Geplaatst op: 17-08-2020

Hoewel al enige jaren achtereen steeds meer mensen een levenstestament hebben laten opstellen, heeft de coronacrisis nog eens voor een extra impuls gezorgd. Wat is de rol van de gemachtigde in het levenstestament bij het uitvoeren er van?In een levenstestament regelt u wat er moet gebeuren als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. In... Lees verder