Maandelijkse archieven: september 2022

Minister bekijkt aanbevelingen over bescherming vermogen minderjarigen

Geplaatst op: 26-09-2022

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, gaat nog eens goed kijken naar de aanbevelingen in het rapport ‘Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen’. Hij reageert daarmee op Kamervragen over de aanbevelingen. Aanleiding voor de vragen is een casus waarbij een minderjarige op meerderjarige leeftijd ontdekte dat zijn erfdeel... Lees verder

Wanbeheer binnen de Commanditaire Vennootschap

Geplaatst op: 19-09-2022

Een commanditaire vennootschap is een bijzonder soort vennootschap, aangegaan tussen een of meer stille vennoten en een of meer beherende vennoten. De aansprakelijkheid van de stille vennoot is beperkt tot zijn inbreng in die vennootschap, zolang die vennoot ook stil is. De stille vennoot moet zich onvoorwaardelijk onthouden van het verrichten van beheersdaden. De stille... Lees verder

Voorkom onzekerheid ten aanzien van schenkingen zonder schenktraditie

Geplaatst op: 19-09-2022

In Nederland is men vanaf het achttiende levensjaar meerderjarig en in beginsel zelf verantwoordelijk en bevoegd om alle vermogensrechtelijke belangen zelfstandig te behartigen. Soms lukt dat niet meer, bijvoorbeeld door lichamelijk of geestelijk ongemak. Vertegenwoordiging Zolang u zelf wilsbekwaam bent kunt u zelf iemand aanwijzen, ofwel volmacht geven, om uw vermogensrechtelijke belangen te vertegenwoordigen. Dat... Lees verder