Maandelijkse archieven: oktober 2022

Kwijtschelden lening vanuit BV kan belaste winstuitdeling zijn

Geplaatst op: 31-10-2022

Soms lenen (groot)aandeelhouders van een BV geld uit aan zijn of haar kinderen. Daar is niets mis mee zolang er maar een leningsovereenkomst aan ten grondslag ligt. Kwijtschelding van een dergelijke lening heeft echter meer voeten in de aarde. Als de motieven voor kwijtschelding niet zakelijk zijn, staat kwijtschelding gelijk aan een verkapte winstuitdeling. Van... Lees verder

Maximumaftrek voor nieuwe periodieke giften aan ANBI’s

Geplaatst op: 31-10-2022

Het kabinet wil de aftrek van periodieke giften aan ANBI’s per 2023 gaan maximeren op € 250.000 per kalenderjaar. Een voorstel daartoe is aan de Tweede Kamer aangeboden. Verplichtingen die tot 4 oktober 2022 16.00 uur – het tijdstip van publicatie van het persbericht – zijn gedaan worden van de nieuwe regel uitgezonderd. Daarmee voorkomt... Lees verder

Voorstel 'Opstalrecht duurzaam' naar ministerie

Geplaatst op: 24-10-2022

(KNB) Wie is de eigenaar van de zonnepanelen of de warmtepomp? Dat is niet altijd de eigenaar van het gebouw. Om dit type eigendom te onderscheiden van andere opstalrechten, wordt voorgesteld een ‘Opstalrecht duurzaam’ te introduceren in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Dit voorstel gaat binnenkort naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een mogelijke... Lees verder