Maandelijkse archieven: februari 2023

Het vergeten testament

Geplaatst op: 27-02-2023

In 2021 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de uitleg van een door erflater in 1990 opgesteld testament. In dat testament had erflater, toen pas gescheiden en ongehuwd, zijn nog minderjarige kinderen tot zijn erfgenamen benoemd. Erflater had nooit iemand verteld dat hij een testament had. Erflater was ten tijde van zijn... Lees verder

Belangen minderheidsaandeelhouder niet veronachtzamen

Geplaatst op: 27-02-2023

In besloten vennootschappen komt het regelmatig voor dat de ene aandeelhouder meer aandelen heeft dan een andere aandeelhouder in dezelfde BV. Dat is meestal geen probleem, maar ontstaat een geschil in een situatie waarin de meerderheidsaandeelhouder zijn of haar wil kan opleggen aan de minderheidsaandeelhouder. Dat houdt echter niet altijd stand. Dat bleek in een... Lees verder

Oud testament veroorzaakt meer problemen dan het voorkomt

Geplaatst op: 20-02-2023

Ooit een testament laten opmaken en nooit meer naar omgekeken? Veel mensen denken dat het daarmee wel geregeld is. Maar in de loop der jaren veranderen regels en wetten. Met alle gevolgen voor een ooit opgemaakt langstlevende testament. Intussen is het erfrecht aangepast, voor velen ook een reden om niet meer naar het testament om... Lees verder